Енергия плюс / Plus Energy

bg_small

Слънчевите фасади генерират допълнително електричество и топлина благодарение на рефлекторите

Рефлекторите значително увеличават електрогенерацията, защото допълнително облъчват панелите. За рефлектори се използват и светоотражателни прозоречни стъкла, които са изолирани с прозрачни топлоизолационни пана. Тяхната допълнителна изолация е въздушна и затова са негорими. Самите фотоволтаични панели се конфигурират като фотоволтаични капаци на фасадни трапецовидни кутии, в които въздухът се загрява от слънцето.Топлият въздух се обменя през входящи и изходящи отвори в стената на помещенията. Самите кутии осигуряват допълнителна външна изолация. Така цялата външна стена и покривите на сградите са покрити с негорими фотоволтаични панели и рефлектори/отражателни стъкла.

Описаната фасадна технология има пет основни предимства:
Осигурява увеличена електрогенерация
Осигурява негорима топлоизолация
Източник е на слънчево отопление за сградите
Няма никакви замърсявания на околната среда
Синергичните ползи са от едновременното ползване на прозоречните стъкла като отражатели и фотоволтаичните панели като капаци на топлобменните кутии.
uk_small

Plus energy buildings generate both heat and power

Building-integrated photovoltaic (BIPV) materials generally include materials that generate electricity through the use of solar cells (PV cells). The Solar PV panels are boosted by reflectors/mirrored windows and that are configured to be installed onto the roof or side / facade of a building. Once installed, BIPV materials serve as insulations and generate electricity. Accordingly, it is desirable that BIPV materials be capable of maintaining both their protective and electricity-generating characteristics for a long period of time, such as 10 years, 20 years, or even longer. BIPV façade solar heat exchanging boxes generally include a top sheet overlying the solar cells, and a multi-layer back sheet underlying the solar cells. The top sheet and the back sheet are each configured to protect the solar cells from exposure to the elements and particularly from exposure to water and water vapor, and are typically joined together by a process such as lamination. To accomplish this protective function, one or both of the top sheet and the back sheet may include a vapor barrier, which may itself be part of a separate multi-layer structure.

The facade technology described has five main advantages:
1. Provides increased electricity generation
2. Provides non-combustible heat insulation
3. A source of solar heating for buildings
4. No environmental pollution
5. Synergistic benefits are the simultaneous use of window panes as reflectors and photovoltaic panels as heat exchanger covers.