Природа / Nature

bg_small

Значително намаляване на парниковите емисии

Известно е, че над 60% от топлината в помещенията през зимата “излита” през стъклата на прозорците (вижте долното видео), защото те с нищо не са топлоизолирани, за разлика от стените, например.

Затова най-голямо внимание следва да се обърне на изолацията на стъклата, независимо дали дограмите им са нови или стари, дървени или пластмасови, или алуминиеви.

Най-лесно и евтино този проблем се решава с новоизобретената технология СОЛЕКСТРА™, включваща полимерни изолационни материали, покриващи прозорците от вътрешната им страна.

През студените дни паното поддържа с около 40% по-висока температура вътре в помещенията – вижте на видеото температурни измервания при изпитанията. А при сложени пана от вътрешната и от външната страна на прозорците ефектът от енергоспестяването се увеличава много по-чувствително.

Топлоизолационното пано е около 37 пъти по-устойчиво на удар от прозоречно стъкло, като същевременно е значително по-леко от него. Затова то не утежнява крилата на прозорците и едновременно ги предпазва от удар и градушки.

Енергоспестяването през зимата и лятото значително намалява вредните емисии, отделяне от различните видове конвенционални енергийни инсталации. С топлоизолационното пано още по-вече се намалява замърсяването на въздуха през зимата в населените места, където сградите се отопляват с въглища и дърва.

Официална патентна публикация – bit.ly/PatentHeatInsulation

Последните десетина книги на инж. Георги Тончев може да прегледате тук –
TonchevBooks
Официални публикации на някои от издадените патенти може да видите тук –
TonchevPatents
Официален уебсайт –
www.tonchev.net

uk_small

How our glass insulation pane protects the environment

Heat transmission through an insulating multiple glazing unit is determined by the thermal resistance of the glass and of the filler gas. Heat radiated through an insulated glazing unit is determined by the optical properties of the glass panes.

When standard glass is used, there is practically no hindrance to passage of solar thermal radiation (NIR region) through the pane.

Thermal insulation is subject to increasingly stringent requirements. Thermal insulation regulations have been revised accordingly. The aim of these regulations (e.g. the Energieeinsparverordnung EnEV in Germany or the European Union’s EnergyStar Program) is to minimize heat losses for entire buildings.

This means that the thermal insulation properties of the individual components have to be selected in such a way as to avoid exceeding the prescribed “k” value for the entire building. The window areas have a large effect on the “k” value of the entire building because the “k” value of the windows is substantially poorer than that of the masonry.

The use of our newly invented insulating pane with air between the pane and window glazing, has already provided substantial energy savings and successfully avoids contributions to the global warming.

Official patent publication can be seen here – bit.ly/PatentHeatInsulation

You can check some of eng. George Tonchev’s released books at the following link –
TonchevBooks
Official publications for some of his patents can be seen here –
TonchevPatents
Official website –
www.tonchev.net