Продукт / Product

bg_small

Топлоизолационното пано СОЛЕКСТРА™ e нов продукт, който представлява пасивно решение за практическа изолация на стъклата на прозорците. Разработени са различни видове патентовани продукти СОЛЕКСТРА™, според конкретните нужди.

Патентна регистрация 111 816 bit.ly/PatentHeatInsulation

Положителна патентна експертиза от ПВ 94 00 81.
Регистрирана търговска марка BG 00041905Вижте тук
Регистрирана патентна заявка BG 111816

Последните десетина книги на инж. Георги Тончев може да прегледате тук –
TonchevBooks
Официални публикации на някои от издадените патенти може да видите тук –
TonchevPatents
Официален уебсайт –
www.tonchev.net

uk_small

The need for natural lighting still exists but improvements to the original transparent insulation pane SOLEXTRA™ concept have met the needs of the building and architectural community. To bring daylight into work areas, a microreplicated polymeric version of the pane has been produced. This product has already been adapted in practice.

Official patent publication can be seen here – bit.ly/PatentHeatInsulation

Registered trademark BG 00041905See here
Patent pending BG 111816

You can check some of eng. George Tonchev’s released books at the following link –
TonchevBooks
Official publications for some of his patents can be seen here –
TonchevPatents
Official website –
www.tonchev.net