Функция / Application

bg_small

Топлоизолационно пано

Паното е предназначено главно за монтиране от вътрешната страна на прозореца. Възможно е да се фиксира и от външната му страна. То служи за всесезонна топло и шумоизолация.

pk1

Представлява подвижно монтирана рамка, на която са опънати един или повече пластмасови слоя. Те са монтирани успоредни помежду си и са произведени от многократно рециклируеми полимерни материали.

От вътрешната страна на паното има входящи отвори за въздух, а в най-горната му част има изходящи отвори за въздуха. Към долната част на рамката му може да са монтирани изсушителни и дезинфекциращи устройства.

Патентна регистрация 111 816 bit.ly/PatentHeatInsulation

Положителна патентна експертиза от ПВ 94 00 81.

Последните десетина книги на инж. Георги Тончев може да прегледате тук –
TonchevBooks

Официални публикации на някои от издадените патенти може да видите тук –
TonchevPatents 
Официален уебсайт –
www.tonchev.net

uk_small

How to apply the window glass insulation pane?

This is a frame that fully covers the window glass. A plastic film is mounted on the frame. The film allows a clear view through the window. The film also provides at least one air gap which could increase the thermal/noise insulation (R value by as much as 90%).

pk2

It allows keeping the indoor temperatures as much as 8°C higher than the temperatures on the inner side of the window glass. The newly invented pane covers both the inside and the outside of the window. It works best when applied to the inner side of the windows.

Depending on your current windows, this window pane will save a lot of money for a small investment. Make your home much warmer and save on heating expenses with this inexpensive window insulation pane.

Official patent publication can be seen here – bit.ly/PatentHeatInsulation

Положителна патентна експертиза от ПВ 94 00 81.

You can check some of eng. George Tonchev’s released books at the following link –
TonchevBooks
Official publications for some of his patents can be seen here –
TonchevPatents
Official website –
www.tonchev.net